• Wozjewjenja

  na swjedźenju swjateho Bosćana, dnja 20.01.2019

  1. Dźensa w 14:00 hodź. je nyšpor z procesjónom. Přizamknje so zhromadźizna bratstwa na farje.

  2. Na próstwu wjacorych wosadnych swjeća so wšědne kemše rano w 7:00 hodź.

  3. Šulske kemše a prěnjowoprawjenska wučba su tutón tydźeń kaž planowane.

  4. W kapałce Maltezow we Worklecach su kemše štwórtk w 18:30 hodź. a njedźelu 10:30 hodź. Róžowc modli so wutoru a štwórtk 18.00 hodź.

  5. W januaru pjatk do kemši a sobotu popołdnju domyswjećenjow dla přiležnosć k swjatej spowědźi njeje. Spowědź je pak kóždu sobotu we 18:00 hodź.

  6. Zběrka přichodnu njedźelu je za wukubłanje měšnikow postajena.

  7. Hwězdni spěwarjo nahromadźichu w našej wosadźe 8.331 €. Na Božej mši 6.1. bu za hwězdne spěwanje darjene 742 €. Wšitkim darićelam wutrobny Zapłać Bóh tón Knjez.

  8. Wšitcy firmujomni zetkaja so 31.01. we 18:00 hodź. na farje.

  9. Pěstowarnja Chróšćan kołć přeprošuje wšitkich na lětuši ptačokwasny program pjatk w 15:30 hodź. do Chróšćan Jednoty.

  10. Křćeńske zrěčenje za přichodny měsac je pjatk po kemšach na farje.

  11. Póstnička wosadnych wot 18 do 88 je sobotu na Krawčikec žurli. Tema je Žiwjenje w, při a na Klóšterskej wodźe.

  12. Kompjuterowy kurs za dźěłacych startuje 24.01. w 17:00 hodź. na farje.

  13. Dnja 15.01. je w starobje 53 lět ze žiwjenja šła Martina Čórlichowa, rodź. Meglec, z Chrósćic. Paćer pusteho wječora je póndźelu a wutoru wot 17:00 do 19:00 hodź. Chowanje je srjedu 15:30 hodź. - RIP -

  14. Knjez farar Deleńk swjeći domy w Kukowje a w Pančicach:
   póndźelu 21.1. Při Mónčiku, wot 14:00 hodź
   wutoru 22.1. Při klóštrje (wot 15.1.)
   pjatk 25.1. Při holi čisła 8 a 9, wot 16:00 hodź.
   sobotu 26.1. Při holi 10-11 wot 9:00 hodź. a Při holi 12-13 wot 13:00 hodź.
   njedźelu 27.1. Při holi 14-15 wot 13:00 hodź.
   póndźelu 28.1. Při holi 16-18 wot 15:00 hodź.
   wutoru 29.1. Srjedźny puć 8-11 wot 14:00 hodź.
   pjatk 1.2. Dróha Ćišinskeho 1-10 wot 14.00 hodź.
   sobotu 2.2. Biskopičanska droha 1-2 wot 10:00 hodź. a wot Ryćerjec hač k Pjetašecom wot 13:00 hodź.
   njedźelu 3.2. Srjedźny a Halštrowski puć wot Pjetašec hač k Andersecom wot 13:00 hodź.

  15. Knjez farar Dawidowski swjeći domy:
   dźensa na Horje wot 15:00 hodź.
   póndźelu 21.1. w Nowej Jaseńcy wot 15:00 hodź.
   wutoru 22.1. w Nowych Bóšicach a Łomsku wot 16:00 hodź.
   srjedu 23.1. w Jaseńcy wot Welsec hač k Bjaršecom, wot 14:30 hodź.
   štwórtk 24.1. Jaseńcy wot Rynčec hač k Lipićecom wot 14:30 hodź.
   pjatk 25.1. w Kopšinje wot 15:00 hodź.
   sobotu 26.1. w Jaseńcy wot Młynkec hač k Justecom wot 12:30 hodź.
   njedźelu 27.1. w Chrósćicach wot Kmjećec hač ke Kilankecom wot 12:30 hodź.
   póndźelu 28.1. Nuknicy wot 12:30 hodź.

  16. Knjez farar Dzikiewicz swjeći domy:
   dźensa w Hatach a Hornim Hajnku wot 15:00 hodź.
   póndźelu 21.1. w Hórkach wot Žurec při Skale hač k Młynkecom, wot 14 hodź.
   štwórtk 24.1. w Lejpóldźe a Hrańcy wot 14:00 hodź.
   pjatk 25.1. we Wučkecach wot 16:00 hodź.
   sobotu 26.1. w Nowej Wjesce wot Rachelic hač k Pěčkecom wot 8:00 hodź.
   njedźelu 27.1. w Nowej Wjesce wot Dyrlichec hač k Šewcecom wot 13:00 hodź.

  17. Knjez kapłan Buliš swjeći domy:
   wutoru 22.1. w Zejicach wot 15:00 hodź.
   srjedu 23.1. w Časecach wot 16:30 hodź.
   štwórtk 24.1. w Miłoćicach wot Cyžec hač k Čornakecom wot 12:00 hodź.
   sobotu 26.1. w Swinjarni wot 8:00 hodź.
   póndźelu 28.1. w Starej Cyhelnicy wot 13:00 hodź.
   wutoru 29.1. w Kozarcach wot 13:30 hodź.

  18. Knjez diakon Mróz swjeći domy we Worklecach:
   dźensa 20.1. na Hłownej droze wot swójby Křesćana Šustera hač k swójbje Jurja Lukaša a na Njeswačanskim puću wot Weberec hač k Hozecom wot 15:00 hodź.
   póndźelu 21.1. na Łučnym puću wot Měrka Šmita hač k Paškecom, wot 13 hodź.
   srjedu 23.1. w Nuliku wot Rawerec hač dr. Čornakej, wot 13:00 hodź.
   sobotu 26.1. wot Kapałki hač ke Kuškecom wot 13:00 hodź.
   njedźelu 27.1. wot Neterec hač ke Kindermannecom wot 13:30 hodź.

  19. Wšitke pjenježne dary při domyswjećenju wužiwaja so za twar na farskej cyrkwi. Wobalki su přihotowane w zachodach cyrkwje.

 • Bože mšě

  wot njedźele 20.01. do njedźele 27.01.2019

  njedźelu,
  20.01.

  swj.
  Bosćana
  a Fabiana

  7:00


  9:00


  10:30

  14:00

  1. za wosadu
  2. za ++ Bjarnata Pěčku a m. Marju z Noweje Wjeski

  1. za žiwych a zemrětych sobustawow bratstwa swj. Bosćana
  2. za + Jurja Brězana z Chrósćic

  für + Kathrin Nowottne aus Jauer (za + Katrin Nowotne z Jawory)

  nyšpor z procesjónom

  póndźelu,
  21.01.

  7:00

  k jandźelam pěstonam

  wutoru,
  22.01.

  7:00

  na wěste měnjenje, skazana z Prawoćic

  srjedu,
  23.01.

  7:00

  za ++ Rejzu Kolinu a m. Jurja z Chrósćic

  štwórtk
  24.01.

  16:00

  za +++ Bena Bulanka, m. Móniku a syna Křesćana z Prawoćic

  pjatk,
  25.01.

  18:30

  19:00

  róžowc

  za ++ Jurja Koklu a Marju Štrawsowu, kaž tež +++ swójbnych ze Smječkec

  sobotu,
  26.01.
  18:00

  18:30

  8:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

  swjata spowědź

  za ++ Christiana a Franka Wawrija

  3. přezlětna njedźela,

  27.01.

  7:00

  9:00

  10:30


  14:00

  za ++ Měrćina Marka a bratra Jana

  za wosadu

  für ++ Theresia Matješk und Ehm. Michael aus Horka (za ++ Rejzu Matješcynu a m. Michała z Hórkow)

  nyšpor


 • Wozjewjenja

  na swjedźenju křćeńcy Knjeza, dnja 13.01.2019

  1. Dźensa w 14:00 hodź. je nyšpor.

  2. Na próstwu wjacorych wosadnych změni so hnydom čas wšědnych rańšich kemšow wot 6:45 hodź. na 7:00 hodź.

  3. Šulske kemše su tutón tydźeń jenož štwórtk 16:00 hodź. w Chrósćicach.

  4. Prěnjowoprawjenska wučba je tutón tydźeń jenož štwórtk 15 hodź.w Chrósćicach.

  5. W kapałce Maltezow we Worklecach su kemše štwórtk w 18:30 hodź. a njedźelu 10:30 hodź. Róžowc modli so wutoru a štwórtk 18.00 hodź.

  6. Někotre intencije za wšědne kemše hač do 1.7. su hišće swobodne.

  7. W januaru pjatk do kemši a sobotu popołdnju domyswjećenjow dla přiležnosć k swjatej spowědźi njeje. Spowědź je pak kóždu sobotu we 18:00 hodź.

  8. Zběrka při durjach po hodownym nyšporu chóra je wučinił 1423,60 €. Wšitkim darićelam wutrobny Zapłać Bóh.

  9. Dźakny kino za wšitkich hwězdnych spěwarjow, spěwarjow hodowneho poselstwa a hrajerjow hodowneje hry je štwórtk po kemšach na farje.

  10. Wutoru 18:00 hodź. modli so w farskej cyrkwi pokutny róžowc.

  11. W tutym tydźenju modlimy so wšědnje nowenu k swjatemu Bosćanej. Lubjeny póstny a abstinentny dźeń našeje wosady je stajnje dźeń do swjateho Bosćana, to je 19. januar. Modlitwa při swjećatach swjateho Bosćana je sobotu w 17:00 hodź.

  12. Štóž chce do bratstwa swj. Bosćana zastupić, njech so hač do štwórtka na farje přizjewi. Informaciske łopješko namakaće we hłownym zachodźe cyrkwje.

  13. Přichodnu njedźelu swjećimy swjedźeń swjateho Bosćana. Na dopołdnišich kemšach je wobchad bratstwa. Štóž chce na tamnych kemšach za bratstwo wopro-wać, njech pjenježny dar w listowej wobalce do korbika połoži. Kolekta na wšit-kich kemšach je za naš Boži dom postajena. Swjedźenske prědowanje změje Pater Johannes Müller z Kamjenca. W 14 hodź. je nyšpor z procesjónom. Po nyšporje je hłowna zhromadźizna bratstwa na farje. Přednošować budźe knjez Jurij Špitank.

  14. Póstnička wosadnych wot 18 do 88 budźe 26.1. na Krawčikec žurli. Tema je Žiwjenje w, při a na Klóšterskej wodźe.

  15. Knjez farar Deleńk swjeći domy w Kukowje a Pančicach:
   dźensa 13.1. wot Ansgara Rješki hač k Natušecom, spočatk 13:00 hodź.
   póndźelu 14.1. wot Rochec hač k Čornakecom, spočatk 13:00 hodź.
   wutoru 15.1. dyrbi so krótkodobnje druheho termina dla wo jedyn tydźeń přesunyć na wutoru 22.1.
   pjatk 18.1. Při klóštrje čo. 32, 34, 37, 30, 31, 29, 25, 26, 41, 40, 45, 43, 46, 48; 13 hodź.
   sobotu 19.1. wot Weiliches ke Glawšecom hač ke Skoczowskecom, wot 10:00 hodź.
   sobotu 19.1. droha Ćišinskeho čisła 13 do 33, wot 13:00 hodź
   póndźelu 21.1. Při Mónčiku, wot 14:00 hodź
   wutoru 22.1. Při klóštrje (wot 15.1.)
   pjatk 25.1. Při holi čisła 8 a 9, wot 16:00 hodź.

  16. Knjez farar Anders swjeći domy:
   póndźelu 14.1. we Wětrowje sydlišćo 8 do 12, wot 13:00 hodź.

  17. Knjez farar Dawidowski swjeći domy:
   dźensa 13.1. w Chrósćicach wot Šnajdrec hač ke Kolicom, spočatk po nyšporje.
   póndźelu 14.1. w Chrósćicach wot Kocorec hač ke Ganecom, wot 14:00 hodź.
   srjedu 16.1. w Chrósćicach wot Koklic hač k Čornakecom, wot 14:00 hodź.
   štwórtk 17.1. w Chrósćicach wot Hendrichec hač Grutkecom, wot 12:30 hodź.
   pjatk 18.1. w Chrósćicach wot Krawčikec hač Pöplecom, wot 14:30 hodź.
   sobotu 19.1. w Lejnje wot Cyhelnicy hač k Ledźborecom při parku, wot 15 hodź.
   njedźelu 20.1. na Horje wot 15:00 hodź.
   póndźelu 21.1. w Nowej Jaseńcy wot 15:00 hodź.
   wutoru 22.1. w Nowych Bóšicach a Łomsku wot 16:00 hodź.
   srjedu 23.1. w Jaseńcy wot Welsec hač k Bjaršecom, wot 14:30 hodź.

  18. Knjez farar Dzikiewicz swjeći domy:
   dźensa 13.1. w Smječkecach wot Bjeńšec hač k Bjaršecom, wot 13:00 hodź.
   póndźelu 14.1. w Smječkecach wot Hajnec hač k Nowakecom wot 13:00 hodź.
   wutoru 15.1. w Dobrošicach wot Macalic hač k Šibšikecom, wot 13:00 hodź.
   srjedu 16.1. w Dobrošicach, wot Wagnerec hač k Čornakecom, wot 13:00 hodź.
   pjatk 18.1. we Wudworju spočatk při Mostach hač Klimanecom, wot 13:00 hodź.
   sobotu 19.1. we Wudworju wot Budarjec hač Mětecom, wot 13:00 hodź.
   njedźelu 20.1. w Hatach a Hornim Hajnku wot 15:00 hodź.
   póndźelu 21.1. w Hórkach wot Žurkec při Skaĺje hač k Młynkecom, wot 14 hodź.

  19. Knjez kapłan Buliš swjeći domy:
   dźensa 13.1. we Wěteńcy wot 12:00 hodź.
   wutoru 15.1. w Jaworje na pomnikowym puću wot Šustrec hač Zarjeńkecom; 13h.
   štwórtk 17.1. w Prawoćicach wot Hórbankec hač k Langecom, wot 14:00 hodź.
   pjatk 18.1. w Prawoćicach wot Jurkec hač k Wałdźicom, wot 16:00 hodź.
   sobotu 19.1. w Miłoćicach wot Nierec hač Šimanecom, wot 8:00 hodź.
   wutoru 22.1. w Zejicach wot 15:00 hodź.
   srjedu 23.1. w Časecach wot 16:30 hodź.

  20. Knjez diakon Mróz swjeći domy we Worklecach:
   wutoru 15.1. wot swójby Stefana Šmita hač k Pieprzakecom wot 14:00 hodź.
   srjedu 16.1. na Hłownej droze wot Weberec hač k Šworcecom, wot 13:00 hodź.
   pjatk 18.1. na Hłownej droze wot dr. Wałdy hač k Mikławškecom wot 13:00 hodź.
   sobotu 19.1. na Sydlišćowym puću wučersku chěžu wot 9:00 hodź. a na Šulskim a Sydlišćowym puću wot Ćemjerec hač Kolicom, wot 13:00 hodź.
   njedźelu 20.1. na Hłownej droze wot swójby Křesćana Šustera hač k swójbje Jurja Lukaša a na Njeswačanskim puću wot Weberec hač k Hozecom wot 15:00 hodź.
   póndźelu 21.1. na Łučnym puću wot Měrka Šmita hač k Paškecom, wot 13 hodź.
   srjedu 23.1. w Nuliku wot Rawerec hač dr. Čornakej, wot 13:00 hodź.

  21. Wšitke pjenježne dary při domyswjećenju wužiwaja so za twar na farskej cyrkwi. Wobalki su přihotowane w zachodach cyrkwje.

 • Bože mšě

  wot njedźele 13.01. do njedźele 20.01.2019

  njedźelu,

  13.01.

  Křćeńca Knjeza

  7:00

  9:00

  10:30

  14:00

  za + Hilžu Šewcowu a žiw. a +++ swójbnych z Noweje Wjeski

  za wosadu

  1. für + Theresia Buder aus Panschwitz-Kuckau zum 1. Jahresgedächtnis (za + Rejzu Budarjowu z Pančic-Kukowa k prěnjolětnemu wopomnjenju)
  2. für + Franz Müller aus Horka (za + Franca Młynka z Hórkow)

  nyšpor

  póndźelu,
  14.01.

  7:00

  za chude duše, skazana ze Smječkec

  wutoru,
  15.01.

  7:00

  za ++ Marju Wajdlichowu a m. Jakuba z Chrósćic

  srjedu,
  16.01.

  7:00

  za ++ Hanu Zarjeńkowu a m. Jakuba z Časec

  štwórtk,
  17.01.

  16:00

  na wěste měnjenje, skazana z Kamjeńca

  pjatk,
  18.01.

  18:30

  19:00

  róžowc

  za + Franca Dónata z Chrósćic k prěnjolětnemu wopomnjenju

  sobotu,
  19.01.
  18:00

  18:30

  8:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

  swjata spowědź

  za + Róžu Wawrikowu z Jaseńcy

  njedźelu,

  20.01.

  swj.
  Bosćana

  7:00

  9:00

  10:30


  14:00

  za ++ Bjarnata Pěčku a m. Marju z Noweje Wjeski

  za wosadu

  für + Kathrin Nowottne aus Jauer (za + Katrin Nowotne z Jawory)

  nyšpor z procesjónom


wróćo | k započatkej
Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow