• Wozjewjenja

  na 25. přezlětnej njedźeli, dnja 24.09.2017

  1. Dźensa w 14:00 hodź. přeprošuje TCM na wosebity nyšpor domchowanki ze žohnowanjom konjacych zapřahow na łuku za hatkami zhromadnje z našim biskopom Heinrichom Timmereversom.

  2. Kolekta přichodnu njedźelu je za wosadu postajena.

  3. Dźensa po dopołdnišich kemšach zetka so kružk młodźiny na farje. Štož chce młodźinske zarjadowanja (aktualne: kermuška młodźiny 20.10.) sobu organizować je lubje witany so w młodźinksim kružku angažować.

  4. Přichodnu njedźelu je w 6:00 hodź. wotchad procejóna wosadneje młodźiny do Radworja.

  5. Domawobstaranja su wutoru we Worklecach, srjedu w Kukowje, štwórtk w Pančicach a pjatk w klóšterskich wjeskach.

  6. W Dobrošicach su srjedu 18:00 hodź. kemše. Do toho modli so róžowc.

  7. W kapałce Maltezow we Worklecach modli so róžowc wutoru 19:00 hodź. a štwórtk 18:00 hodź. Kemše w kapałce su štwórtk 18:30 hodź.

  8. Šulske kemše su štwórtk w Chrósćicach a srjedu we Worklecach, stajnje w 16 hodź.

  9. Wutoru zetka so wosadna rada w 19:30 hodź. na farje.

  10. Srjedu zetkaja so zaspupjerjo Serbskeho Pastoralneho Ruma w 19:30 hodź. w Budyšinje.

  11. Prosymy našich rentnarjow a wšitkich, kotřiž cykwinski dawk njepłaća wo dobrowólny dar za wosadu. Wobalki za to su we wěži přihotowane.

  12. "Póšli swojeho Ducha a wobnowiš wobličo zemje... A tež mje!" Pod tutym hesłom su wěriwi na eksercicije za Sebow we Drježdźanach Wysokich Dubach wot 3. do 5.11.2017 přeprošeni. Přizjewjenja přijimuja so direknje w Haus HohenEichen abo w Chrósćicach na farje.

  13. Staršiski wječor prěnjowoprawjenskich dźěći je štwórtk we 18:30 hodź. w němskej rěči a w 19:30 hodź. w serbskej rěči.

  14. Pjatk w 19:45 hodź. je křćeńske zrěčenje na farje.

 • Bože mšě

  wot njedźele 24.09. do njedźele 01.10.2017

  njedźelu,
  '24.09.


  Domchowanka

  7:00

  9:00

  10:30  14:00

  za ++ Jurja Młynka a m. Hanu Jaseńcy

  za wosadu

  für ++ Maria Mirtschink und Ehm. Johann aus Guhra (za ++ Marju Měrćinkowu a m. Jana z Hory)

  nyšpor TCM ze zapřahami na łuce za Hatkami

  póndźelu,
  25.09.

  6:45

  za chude duše, skazana z Chrósćic

  wutoru,
  26.09.

  6:45

  k Jandźelam pěstonam, skazana z Chrósćic

  srjedu,
  27.09.

  6:45

  za ++ Marju Beserowu a syna Konrada z Chrósćic

  štwórtk
  28.09.


  16:00

  šulske kemše
  za +++ swójby Dórnikec z Njebjelčic

  pjatk,
  29.09.

  18:30

  19:00

  róžowc a swjata spowědź (f. Deleńk)

  za ++ Jana Marka ze Smječkec a bratra Měrćina z Kukowa

  sobotu,
  30.09.

   

  16:00

  18:00

  18:30

  8:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

  swjata spowědź (f. Deleńk)

  swjata spowědź (f. Deleńk)

  za ++ Marju Nowakowu a m. Bena z Noweje Wjeski, kaž tež za + wnučka Danila ze Serbskich Pazlic a + prawnučka Dominika z Łusča

  njedźelu,
  01.10.
  7:00


  9:00

  10:30  14:00

  6:00 hodź. putnikowanje młodźiny do Radworja

  za +++ swójby Knopec z Hórkow a wnučka Robbija Šarfenberga

  za wosadu

  für ++ Maria Funke und Ehm. Erwin aus Lehndorf (za ++ Marju Funcynu a m. Erwina z Lejna)

  nyšpor


 • Wozjewjenja

  na 24. přezlětnej njedźeli, dnja 17.09.2017

  1. Nyšpor je dźensa w 14:00 hodź.

  2. Přichodnu njedźelu swjećimy w farskej cyrkwi domchowanku.

  3. Kolekta přichodnu njedźelu je za cyrkwinske młodźinske dźěło postajena.

  4. Přichodnu njedźelu po dopołdnišich kemšach zetka so kružk młodźiny na farje. Štož chce młodźinske zarjadowanja (aktualne: kermuška młodźiny 20.10.) sobu organizować je lubje witany so w młodźinksim kružku angažować.

  5. Pokutny róžowc modli so wutoru 18:00 hodź. w farskej cyrkwi.

  6. W Dobrošicach su srjedu 18:00 hodź. kemše. Do toho modli so róžowc.

  7. W kapałce Maltezow we Worklecach modli so róžowc wutoru 19:00 hodź. a štwórtk 18:00 hodź. Kemše w kapałce su štwórtk 18:30 hodź.

  8. Šulske kemše su štwórtk w Chrósćicach a srjedu we Worklecach, stajnje w 16 hodź.

  9. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu dźěsću Jakub Popjela z Jaseńcy.

  10. Póndźelu w 10:00 hodź. je dźakna a próstna Boža mša wobydlerjow a přistajenych domu swj. Ludmile. Božu mšu swjeći knjez biskop emeritus Joachim Reinelt. wěriwi su wutrobnje přeprošeni.

  11. Přichodnu njedźelu w 14:00 hodź. přeprošuje TCM na wosebity nyšpor domchowanki ze žohnowanjom konjacych zapřahow na łuku za hatkami zhromadnje z našim biskopom Heinrichom Timmereversom.

  12. Wutoru 26.9. zetka so wosadna rada w 19:30 hodź. na farje.

  13. Prosymy našich rentnarjow a wšitkich, kotřiž cykwinski dawk njepłaća wo dobrowólny dar za wosadu. Wobalki za to su we wěži přihotowane.

  14. "Póšli swojeho Ducha a wobnowiš wobličo zemje... A tež mje!" Pod tutym hesłom su wěriwi na eksercicije za Sebow we Drježdźanach Wysokich Dubach wot 3. do 5.11.2017 přeprošeni. Přizjewjenja přijimuja so direknje w Haus HohenEichen abo w Chrósćicach na farje.

  15. Knjez farar Měrćin Deleńk je wot póndźele hač do 23.09. w dowolu. Jeho zastupuje jako administrator knjez farar Michał Anders.

  16. Staršiski wječor prěnjowoprawjenskich dźěći je 28.9. we 18:30 hodź. w němskej rěči a w 19:30 hodź. w serbskej rěči.

  17. Dnja 10.09. zemrě w starobje 86 lět farar Rolf Hock z Worklec. Chowanje a rekwiem běštej pjatk w Budyšinje.
   Dnja 12.09. zemrě w starobje 94 lět Hańža Pjacyna, rodź. Wowčerkec z Dobrošic. Chowanje a rekwiem běštej sobotu w Ralbicach. RIP

 • Bože mšě

  wot njedźele 17.09. do njedźele 24.09.2017

  njedźelu,

  17.09.


  7:00

  9:00

  10:30  14:00

  za + Pawoła Šustera z Wudworja

  za wosadu

  für +++ Paul Schkoda, Ehf. Maria und Enkel Heiko aus Caseritz (za +++ Pawoła Škodu, m. Marju a wnučka Hajka z Kozarc )

  nyšpor

  póndźelu,
  18.09.

  10:00


  dźakna a próstna Boža mša za žiw. a +++ sobudźěłaćerjow a wobydlerjow domu swj. Ludmile

  wutoru,
  19.09.

  6:45

  18:00

  za žiw. a +++ swójbnych Šołćic a Pěčkec

  pokutny róžowc

  srjedu,
  20.09.

  6:45

  za + Tomaša Lebzu z Chrósćic

  štwórtk
  21.09.


  16:00

  šulske kemše
  za + Jana Cyža z Jaseńcy a +++ tři wnučki Michała a Marka Čornaka a Simona Cyža

  pjatk,
  22.09.

  18:30

  19:00

  róžowc a swjata spowědź (f. Anders)

  za ++ Pawoła Klimanta a syna Joachima z Noweje Wjeski

  sobotu,
  23.09.

  14:30

  16:00

  18:00

  18:30

  8:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

  10:30 hodź. Worklecy: wěrowanje Rejzki Wałdźic a Ronny Krügera

  křćeńca: Jakub Popjela z Jaseńcy

  swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

  swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

  za + Hańžu Pašcynu z Hórkow k prěnjolětnemu wopomnjenju

  njedźelu,
  24.09.


  7:00

  9:00

  10:30


  14:00

  za ++ Jurja Młynka a m. Hanu Jaseńcy

  za wosadu

  für ++ Maria Mirtschink und Ehm. Johann aus Guhra (za ++ Marju Měrćinkowu a m. Jana z Hory)

  nyšpor TCM ze zapřahami na łuce za Hatkami


wróćo | k započatkej