Wuběr rěčow:

Wosadna rada

poslednje wólby: 21.09.2014

wolene wosoby

1. Wendelin Brězan ze Smječkec
2. dr. Beno Wałda z Worklec
3. Betina Wjeselina z Chrósćic
4. Jurij Kokla z Chrósćic
5. Marko Smoła z Nuknicy
6. Jadwiga Nukowa z Nuknicy
7. Daniela Ćemjerowa z Worklec
8. Roman Mark z Łušća
9. Franz-Józef Anders z Pančic-Kukowa
10. Katharina Beierowa z Pančic-Kukowa
10. Pětr Domš z Pančic-Kukowa

powołane wosoby

12. Jurij Špitank ze Zejic
13. Martina Nowakowa z Chrósćic
14. Claudia Wirthowa z Hory
15. Franciska Šnajderowa z Pančic-Kukowa

rodźene wosoby

16. farar lic. iur. can. Měrćin Deleńk
17. farar dr. Daniel Dzikiewicz
18. farar Thomasz A. Dawidowski
19. kapłan dr. Jens Buliš
20. Marija Clausenowa, wosadna referentka

Powšitkowne informacije wo nadawku wosadneje rady namakaće we wotpowědnych wustawkach na biskopskej stronje: Wustawki za wosadne rady.

Bliše informacije wo wólbach do wosadneje rady zhoniće we wotpowědnych wustawkach. Wustawki za wólby wosadneje rady

Wosadna rada

poslednje wólby: 17.10.2010

wolene wosoby

1. Wendelin Brězan ze Smječkec
2. Jurij Špitank ze Zejic
3. dr. Beno Wałda z Worklec
4. Jurij Kokla z Chrósćic
5. Mikławš Dyrlich z Noweje Wjeski
6. Hawštyn Smoła z Wěteńcy
7. Stefan Rjeda z Pančic-Kukowa
8. Cecilija Zelnakowa z Pančic-Kukowa
9. Regina Ledźborowa z Chrósćic
10. Jadwiga Nuckowa z Nuknicy

powołane wosoby

11. Gabriela Brězanowa z Prawočic
12. Měrćin Jurenc z Pančic-Kukowa
13. Marian Korjeńk z Chrósćic
14. Franz-Józef Anders z Pančic-Kukowa
15. Daniela Ćemjerowa z Worklec
rodźene wosoby16. Marija Clausenowa, referentka

 

 

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow