Wuběr rěčow:

Serbski cyrkwinski chór

Hodowny koncert 06.01.2013 we wosadnej cyrkwi, foto: Rafael Ledźbor
Wulět do Błótow, foto: Ławrjenc Kmjeć

Zhladujo do zańdźenosće Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra da so z połnym prawom prajić, zo ma tutón cyrkwinsko-hudźbny cyłk dołhu tradiciju. Je pak tež spóznajomne, zo su časy byli, hdźež dyrbješe wosada bjez chóra wuńć.

Po tym, zo bě so chór 1981, wosebje tež na iniciatiwu njeboheho kantora Handrija Wjenka wozrodźił, woswjeći 2011 swoje 30lětne wobstaće.

Chór wobsteji z něhdźe 45 čłonow. Předsyda chóra je dr. Beno Wałda.

Po smjerći dirigenta Handrija Wjenka krótko do hód 2006 je Chróšćan cyrkwinski chór pod nawodom Bernadetty Hencyneje w zašłych lětach dale pilnje zwučował a so w kwaliće skrućił. Wot 2018 je Knjez Michał Cyž nowy dirigent a wuspyta so tež na modernych twórbach, kaž Baba Yetu, kotrež repertoir chóra na zajimawe a nowe wašnje wobohaćeja.

Ze swojim skutkowanjom wobohaća duchowne žiwjenje wěriwych a je tak z wažnym wobstatkom wosadneje zhromadnosće. Prócuje so přeco zaso wo wuhotowanje naročnych duchownych wjerškow w žiwjenju našeje wosady. K tomu słušeja hodowne koncerty a wobrubjenja Božich mšow na cyrkwinskich swjedźenjach. Prawidłownje wobrubi chór wosebitu Božu mšu za wšitkich žiwych a njebohich cyrkwinskich hudźbnikow našeje wosady.

Dalše wjerški z dźěławosće chóra běchu sobuskutkowanje w pasionskimaj hromaj 1995 a 2005, wustup w hrě "Via regija woła" 2010, hudźbny přinošk na přez telewiziju origalnje přenjesenej Božej mši na Bože ćěło 2010, wobdźělenje na wulkim serbskim chórje k zbóžnoprajenju Alojsa Andrickeho a tež sobudźěło w projektnym chórje oratorija "Serbske jutry" 2013. Nimo zwučowanjow haji so w chórje tež towaršliwosć, přewjeduja so wulěty a dalše akcije k skrućenju zhromadnosće.

Sobuskutkowanje w cyrkwinskim chórje přinošuje k skrućenju wosadneje zhromadnosće a zdobo k swójskemu wobohaćenju kóždeho čłona.

Štóž rady spěwa, štóž chce rjanu zhromadnosć dožiwić a so we wosadźe angažować, tón je pola nas lubje witany.

Chrónika dirigentow:

Handrij Wjenka (1981-2006)

Bernadett Hencyna (2007-2017)

Michał Cyž (wot 2018)

Projektny chór při předstajenju oratorija „Serbske jutry” w Chróšćan cyrkwi 2013, foto: Rafael Ledźbor
Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow