Firmowanska wučba we wosadźe swj. jap. Symana a Judy

Klětu na njedźeli Chrysta Krala, 25.11.2018, budźe znowa firmowanje w našej wosadźe. K firmowanju du ći, kotřiž su nětko w 9. lětniku.

Prěnje zetkanje firmujomnych budźe sobotu 17.3. w Chrósćicach. W 20:00 hodź. je vesper w cyrkwi (zachod přez staru sakristiju na sewjernym boku). po tym sćěhuje zhromadny wječoe na farje.

Wuměnjenje za přistup k firmowanju je wobdźělenje na zhromadnej jězbje do Neuhausena wot 8.-11.10.2018 (nazymske prózdniny).

Prošu spěšnje přizjewjenja na farje wotedać. Štóž ja na rjedźe z firmowanjom (tučasnje 9. lětnik) ale njeje přeprošenje dóstał, njech so prošu na farje přizjewi.

Přihoty a dalše informacije sćěhuja.

dźeńměstnosćčasrěčnawoda

wobraz: Factum / ADP
žórło: Pfarrbriefservice.de

wróćo | k započatkej
Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow