Firmowanska wučba we wosadźe swj. jap. Symana a Judy

Klětu na soboće 04.05.2019, budźe firmowanje w našej wosadźe. K firmowanju du ći, kotřiž su nětko w 9. lětniku.

Firmujomni su w póstnym času přeprošeni w 20:00 hodź. na vesper w cyrkwi (zachod přez staru sakristiju na sewjernym boku). po tym sćěhuje zhromadny wječoe na farje.

Wuměnjenje za přistup k firmowanju je wobdźělenje na zhromadnej jězbje do Neuhausena wot 21.-24.02.2019 (zymske prózdniny).

Firmowanska wučba za wšitkich hromadźe budźe štwórtk 31.01., 7.2. a 14.2. stajnje we 18:00 hodź. na farje. Wšitke tři terminy su kaž jězba do Neuhausena zwjazowace.

wobraz: Factum / ADP
žórło: Pfarrbriefservice.de

wróćo | k započatkej
Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow