Wuběr rěčow:

Firmowanska wučba we wosadźe swj. jap. Symana a Judy

Bild: Factum / ADP
In: Pfarrbriefservice.de

Swój puć sej wumysli čłowječa wutroba;
Knjez pak wjed
źe jeho kročele. (Kniha Přisłowow 16/9)

Přihot na sakrament swj. Firmowanja

Zahajenje: Popjelnu srjedu 2.3.22 w 19 hodź.

Pokiwy

Firmowanska wučba

wotměje so na farje w Chrósćicach. Prošu wupytaj sebi dźeń a rěč.

wutoru 18-19 hodź.: skupina I serbsce, skupina II němsce

štwórtk wot 18-19 hodź.: skupina III serbsce

Prošu wobkedźbuj tež aktualne wozjewjenja a informacije na našej homepage.

Mysli na to, zo so tydźensce njedźelu na kemšach widźimy.

1. Póstny čas

Firmowanska wučba: wutoru 8.3.22 a štwórtk 10.3.22/Što to je, swj. Firmowanje?

Pjatk 11.3.22 w 18.30 hodź.: Starosć wo měr na swěće - modlitwa swj. róžowca w farskej cyrkwi w Chrósćicach.

 

Firmowanska wučba: wutoru 15.3.22 a štwórtk 17.3.22/ Hdźe steju? Što chcu?

19.3.22 Vesper w cyrkwi; po tym móžnosć so dekanatnej młodźinje w jednoće přizamknyć

 

Firmowanska wučba: wutoru 22.3.22 a štwórtk 24.3.22/ Ja a Jězus abo Jězus a ja?

26.3.22 Nócne modlenje w Radworju

 

Firmowanska wučba: wutoru 29.3.22 a štwórtk 31.3.22/ Wučomnicy

 

Firmowanska wučba: wutoru 5.4.22 a štwórtk 7.4.22/ Sakramenty cyrkwje

Srjedu 6.4 Róžowc w Chrósćicach při kapałce
a w Pančicach při swj. křižach

2. Swjaty tydźeń

Bołmončka 10.4.22 Křižowy puć dekanatneje młodźiny

Srjedu 13.4.22 modlitwa křižoweho puća na kěrchowje w Chrósćicach

Zeleny štwórtk 14.4.22 Boža mša w 20 hodź.

Modlerska hodźina młodźiny 23 hodź.

Wulki pjatk 15.4.22 Wopominanje Jězusoweho ćerpjenja a wumrěća

3. Jutrowne swjate dny

Boža mša wo zrowastanjenju Jězusa

Jutrońčka

Emaws

Firmowanska wučba: wutoru 26.4.22 a štwórtk 28.4.22

Firmowanska wučba: wutoru 3.5.22 a štwórtk 5.5.22

Firmowanska wučba: wutoru 17.5.22 a štwórtk 19.5.22

Mejske nyšpory

Próstwowe procesijóny 23./24./25.5.22

Bože spěće 26.5.22

Firmowanska wučba: wutoru 31.5.22 a štwórtk 2.6.22

Dopomnjenka: Sy hižo swój formular w běrowje wotedał/a?

4. Swjatki a Bože ćěło

Swjatkownička

Swjatki póndźelu 6.6.22 putnikowanje do Róžanta

Bože ćěło štwórtk 16.6.22

Bože ćěło njedźelu 19.6.22

Bože ćěło oktawa štwórtk 23.6.22

5. Widźimy cil

Dopomnjenka: Sy hižo swój formular w běrowje wotedał/a?

27./28./29.6 wijemy pletwu na farje firmujomni / starši / młodźina (trjebaš nožicy a rukajcy)

Pjatk 1.7.22  w 16:00 hodź zwučowanje w cyrkwi  a swj. spowědź.

Sobotu 2.7.22 Putnikowanje do Róžanta

6. Smy tu - swjate Firmowanje

njedźelu 3.7.22

Boža mša z knjezom biskopom Joachimom Reineltom w 9 hodź

Dźakny nyšpor  w 14 hodź.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow