domyswjećenja w Kukowje - Prošu kedźbować, toury su we wulkim dźělu nowe rjadowane!! - farar Deleńk

štwórtk, 3.1., na Róžeńčanskej wot Rjedźic hač k Cyžecom, spočatk 13:00 hodź.;

pjatk, 4.1., Při hrodźišću a Wudworski puć, wot Rjenčec hač k Šołćicom, spočatk 13:00 hodź.;

sobotu, 5.1., Młynski puć a Róžeńčanska čo. 20 do 30a, spočatk 13:00 hodź.;

pjatk, 11.1., Chróšćanska droha, wot Lebzec hač k Weclichecom, spočatk 13:00 hodź.;

sobotu, 12.1., Kimbark, wot Mildnerec hač k Selnakecom, spočatk 13:00 hodź.;

njedźelu, 13.1. wot Jana Rješki hač k Natušecom, spočatk 13:00 hodź.

póndźelu 14.1. wot Rochec hač k Čornakecom, spočatk 13:00 hodź.

wutoru 15.1. Při klóštrje čo. 5-9, 15, 11, 13, 16, 24, 27 a 28, spočatk 14:00 hodź. verschoben auf den 22.1.

pjatk 18.1. Při klóštrje čo. 32, 34, 37, 30, 31, 29, 25, 26, 41, 40, 45, 43, 46, 48, wot 13:00 hodź.

sobotu 19.1. wot Weiliches ke Glawšecom hač ke Skoczowskecom, wot 10:00 hodź.

sobotu 19.1. droha Ćišinskeho čisła 13 do 33, wot 13:00 hodź

póndźelu 21.1. Při Mónčiku, wot 14:00 hodź

wutoru 22.1. Při klóštrje (wot 15.1.)

pjatk 25.1. Při holi čisła 8 a 9, wot 16:00 hodź.

sobotu 26.1. Při holi 10-11 wot 9:00 hodź. a Při holi 12-13 wot 13:00 hodź.

njedźelu 27.1. při holi 14-15 wot 13:00 hodź.

póndźelu 28.1. při holi 16-18 wot 15:00 hodź.

wutoru 29.1. Srjedźny puć 8-11 wot 14:00 hodź.

pjatk 1.2. Ćišinskeho 1-10 wot 14.00 hodź.

sobotu 2.2. Biskopičanska droha 1-2 wot 10:00 hodź. a wot Ryćerjec hač k Pjetašecom wot 13:00 hodź.

njedźelu 3.2. Srjedźny a Halštrowski puć wot Pjetašec hač k Andersecom wot 13:00 hodź.

domyswjećenja w klóšterskich a dalšich wjeskach - kapłan Buliš

srjedu 9.1. w Jaworje, Cyhelnica a Klóšterski puć wot Wókec hač k Cyžecom wot 13:00 hodź.

pjatk 11.1. we Łuze a Kupjeli wot 15:00 hodź.

njedźelu 13.1. we Wěteńcy wot 12:00 hodź.

wutoru 15.1. w Jaworje na pomnikowym puću wot Šustrec hač k Zarjeńkecom wot 13.00 hodź.

štwórtk 17.1. w Prawoćicach wot Hórbankec hač k Langecom, wot 14:00 hodź.

pjatk 18.1. w Prawoćicach wot Jurkec hač k Wałdźicom, wot 16:00 hodź.

sobotu 19.1. w Miłoćicach wot Nierec hač Šimanecom, wot 8:00 hodź.

wutoru 22.1. w Zejicach wot 15:00 hodź.

srjedu 23.1. w Časecach wot 16:30 hodź.

štwórtk 24.1. w Miłoćicach wot Cyžec hač k Čornakecom wot 12:00 hodź.

sobotu 26.1. w Swinjarni wot 8:00 hodź.

póndźelu 28.1. w Starej Cyhelnicy wot 13:00 hodź.

wutoru 29.1. w Kozarcach wot 13:30 hodź.

domyswjećenja w Chrósćicach a dalšich wjeskach- farar Dawidowksi

njedźelu, 6.1., w Chrósćicach wot Štrajcherec hač Lukašecom, spočatk 15:00 hodź.

wutoru 8.1. w Lejnje wot Šołćic při pěstowarni hač k Ledźborecom na Budyskej wot 15:00 hodź.

srjedu 9.1. w Chrósćicach wot Zejlerjowej hač k Wjeselicom wot 14:00 hodź.

štwórtk 10.1. we Łusču wot 14:00 hodź.

pjatk 11.1. w Chrósćicach wot Dučmanec hač k Cyžecom, wot 14:00 hodź.

sobotu 12.1. w Chrósćicach wot Kurfürstec hač Wróblecom wot 13:00 hodź.

njedźelu 13.1. w Chrósćicach wot Šnajdrec hač ke Kolicom, wot 14:00 hodź.

póndźelu 14.1. w Chrósćicach wot Kocorec hač ke Ganecom, wot 14:00 hodź.

srjedu 16.1. w Chrósćicach wot Koklic hač k Čornakecom, wot 14:00 hodź.

štwórtk 17.1. w Chrósćicach wot Hendrichec hač Grutkecom, wot 12:30 hodź.

pjatk 18.1. w Chrósćicach wot Krawčikec hač Pöplecom, wot 14:30 hodź.

sobotu 19.1. w Lejnje wot Cyhelnicy hač k Ledźborecom při parku, wot 15 hodź.

njedźelu 20.1. na Horje wot 15:00 hodź.

póndźelu 21.1. w Nowej Jaseńcy wot 15:00 hodź.

wutoru 22.1. w Nowych Bóšicach a Łomsku wot 16:00 hodź.

srjedu 23.1. w Jaseńcy wot Welsec hač k Bjaršecom, wot 14:30 hodź.

štwórtk 24.1. Jaseńcy wot Rynčec hač k Lipićecom wot 14:30 hodź.

pjatk 25.1. w Kopšinje wot 15:00 hodź.

sobotu 26.1. w Jaseńcy wot Młynkec hač k Justecom wot 12:30 hodź.

njedźelu 27.1. w Chrósćicach wot Kmjećec hač ke Kilankecom wot 12:30 hodź.

póndźelu 28.1. Nuknicy wot 12:30 hodź.

domyswjećenja we wosadnych wjeskach - farar Dzikiewicz

sobotu, 5.1., w Hórkach wokoło sportnišća: wot Šramic hač k Preißecom, wot 12:30 hodź.

wutoru, 8.1. w Hórkach wot Brinklec hač k Zarjeńkecom, wot 13.00 hodź.

srjedu, 9.1. w Hórkach wot Měrćinkec hač k Wjenkecom 13:00 hodź.

štwórtk 10.1.w Bóšicach, wot 15:00 hodź.

sobotu 12.1. w Smječkecach wot Bartec hač k swójbje Pětra Šołty, wot 13:30 hodź.

njedźelu 13.1. w Smječkecach wot Bjeńšec hač k Bjaršecom, wot 13:00 hodź.

póndźelu 14.1. w Smječkecach wot Hajnec hač k Nowakecom wot 13:00 hodź.

wutoru 15.1. w Dobrošicach wot Macalic hač k Šibšikecom, wot 13:00 hodź.

srjedu 16.1. w Dobrošicach, wot Wagnerec hač k Čornakecom, wot 13:00 hodź.

pjatk 18.1. we Wudworju spočatk při Mostach hač Klimanecom, wot 13:00 hodź.

sobotu 19.1. we Wudworju wot Budarjec hač Mětecom, wot 13:00 hodź.

njedźelu 20.1. w Hatach a Hornim Hajnku wot 15:00 hodź.

póndźelu 21.1. w Hórkach wot Žurkec při Skaĺje hač k Młynkecom, wot 14 hodź.

štwórtk 24.1. w Lejpóldźe a Hrańcy wot 14:00 hodź.

pjatk 25.1. we Wučkecach wot 16:00 hodź.

sobotu 26.1. w Nowej Wjesce wot Rachelic hač k Pěčkecom wot 8:00 hodź.

njedźelu 27.1. w Nowej Wjesce wot Dyrlichec hač k Šewcecom wot 13:00 hodź.

Knjez farar Anders swjeći domy: srjedu, 9.1., we Wětrowje, sydlišćo 6,7 a 23 a Stara Wjes wot 15:00 hodź.
póndźelu 14.1. we Wětrowje sydlišćo 8 do 12, wot 13:00 hodź.

Domyswjećenja we Worklecach - Diakon Mróz

wutoru 15.1. wot Swójby Stefana Šmita hač k Pieprzakecom wot 14:00 hodź.

srjedu 16.1. na Hłownej droze wot Weberec hač k Šworcecom, wot 13:00 hodź.

pjatk 18.1. na Hłownej droze wot dr. Wałdy hač k Mikławškecom wot 13:00 hodź.

sobotu 19.1. na Sydlišćowym puću wučersku chěžu wot 9:00 hodź. a na Šulskim a Sydlišćowym puću wot Ćemjerec hač Kolicom, wot 13:00 hodź.

njedźelu 20.1. na Hłownej droze wot swójby Křesćana Šustera hač k swójbje Jurja Lukaša a na Njeswačanskim puću wot Weberec hač k Hozecom wot 15:00 hodź.

póndźelu 21.1. na Łučnym puću wot Měrka Šmita hač k Paškecom, wot 13 hodź.

srjedu 23.1. w Nuliku wot Rawerec hač dr. Čornakej, wot 13:00 hodź.

sobotu 26.1. wot Kapałki hač Kuškecom wot 13:00 hodź.

njedźelu 27.1. wot Neterec hač ke Kindermannecom wot 13:30 hodź.

Wšitke pjenježne dary při domyswjećenju wužiwaja so za farsku třěchu. Wobalki su přihotowane w zachodach cyrkwje.

wróćo | k započatkej
Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow