Wuběr rěčow:

Jutry

MěstnosćZeleny štwórtkWulki pjatkMartrowna sobotaJutrowničkaJutry póndźela
farska
cyrkej
w
Chrósćicach

20:00 hodź. 
Boža mša k
wopomnjenju
posledneje
wjećerje (s)

15:00 hodź.
liturgija (s)

20:00 hodź.
Jutrowna nóc (s)

6:30 hodź.
Boža mša (s)
9:00 hodź.
Boža mša (s)
10:30 hodź. 
Boža mša (d)
12:15 hodź. 
nyšpor (s)

7:00 hodź.
Boža mša (s)
9:00 hodź.
Boža mša (s)
10:30 hodź.
Boža mša (n)

klóšterska
cyrkej w
Pančicach-
Kukowje

9:00 hodź. 
konwentna (n/ł)
19:00 hodź.
Boža mša k
wopomnjenju
posledneje
wjećerje (n/ł)

9:00 hodź.
konwentna (n/ł)
15:00 hodź.
liturgija (n/ł)

9:00 hodź.
konwentna (n/ł)
21:00 hodź.
Jutrowna nóc (n/ł)

6:30 hodź.
Boža mša (s)
9:00 hodź.
konwentna (n/ł)

7:30 hodź.
Boža mša (s)
9:00 hodź.
konwentna (n/ł)
10:30 hodź.
Boža mša (n)

Kapałka
Marije Maćerje
Božeje we
Worklecach
----10:30 hodź.
Boža mša (s)

Hody

MěstnosćPatoržica
24.12.
1. swjaty dźeń
hód 25.12.
2.  swjaty dźeń
hód 26.12.
farska
cyrkej
w
Chrósćicach

15:00 hodź. nyšpor z hodownej hru (s)
17:00 hodź. nyšpor z hodownej hru (n)
22:00 hodź. Boža nóc (s)

9:00 hodź. Boža mša (s)
10:30 hodź. Boža mša (n)
14:00 hodź. Andacht (s)
7:00 hodź. Boža mša (s)
9:00 hodź. Boža mša (s)
10:30 hodź. Boža mša (n)
klóšterska
cyrkej w
Pančicach-
Kukowje
14:30 hodź. nyšpor z hodownej hru (s/n)
21:00 hodź. Boža nóc (s/n/ł)
7:30 hodź. Boža mša (s)
9:00 hodź. Konventamt (n/ł)
10:30 hodź. Boža mša (n)
14:30 hodź. Andacht (s)
7:30 Uhr Boža mša (s)
9:00 Uhr Konventamt (n/ł)
10:30 Uhr  Boža mša (n)
Kapałka
Marije Maćerje
Božeje we
Worklecach
-10:30 hodź. Boža mša (s)10:30 hodź. Boža mša (s)

 

s=serbsce/n=němsce/ł=łaćonsce

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow