Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy

na 4. póstnej njedźeli, dnja 19.03.2023

1. Dźensa 14:00 hodź. je w Chrósćicach swójbny křižowy puć.

2. dalše křižowe puće:
* w klóštrje srjedu 18:30 hodź. (s) a štwórtk 19:30 hodź. (ně).
* w Chrósćicach póndźelu (ně) a srjedu (se) 19:00 hodź., njedźelu 14:00 hodź. (se).

3. Dźensa 16:30 hodź. je w klóštrje hudźbny nyšpor k póstnemu časej.

4. Zapłać Bóh prajimy za pomocnikow při rjedźenskich akcijach wot wutory do soboty.

5. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowacy dar: za ponowjenje cyrkwje 1x500 €.

6. Róžowc: * Worklecy wutoru a štwórtk 18:00 hodź.;
* w klóštrje njedźelu 14:00 hodź., wutoru 18:30 hodź. a pjatk 19:00 hodź.
* w Chrósćicach: wot póndźele do pjatka 18:30 hodź.

7. Kolekta přichodnu njedźelu je biskopska za Misereor, darowanske wobalki leža na blidku.

8. Póstne prědowanje
*
w klóštrje: srjedu 18:30 hodź.: prědar je farar Wito Sćapan z Budyšina. Za čas křižoweho puća je přiležnosć k swjatej spowědźi pola prědarja.
* w Chrósćicach: pjatk 19:00 hodź.: prědar je farar Šćěpan Delan z Ralbitz. Do kemši je na farje (prěnja rumnosć nalěwo) přiležnosć k swjatej spowědźi.

9. Swjata spowědź
* w Chrósćicach: pjatk do kemši kaž tež sobotu 16:00 a 18:00 hodź.
* w klóštrje: srjedu za čas křižoweho puća, pjatk do kemši, sobotu 16:00 hodź.
* w Róžeńće: sobotu 25.3., 17:00 hodź., sobotu 1.4., 17:00 hodź., póndźelu, 3.4., 18:30 hodź. a wutoru 4.4., 18:30 hodź. stajnje pola štyrjoch spowědnikow.

10. Wšitcy ministranća farskeje cyrkwje, wikarije, Worklečanskeje a Dobrošanskeje kapałki a Wotrowskeje wosady su 25.3. na zhromadny dźeń do Chrósćic přeprošeni. Spočatk je 9:00 hodź. z kemšemi. Prosymy wo přizjewjenje hač do 21.3. na farje. Dalše informacije su na Chróšćanskej homepage. link

11. Na dźělenje biblije su zajimcy wutoru 19:30 hodź. na faru přeprošeni.

12. Šulske kemše: * w klóštrje wutoru 15:30 hodź.
* we Worklecach w srjedu 16:00 hodź.
* w Chrósćicach štwórtk 15:00 hodź.

13. Prěnjowoprawjenska wučba je po planje.

14. Staršiska zhromadźizna Chróšćan a Worklečan prěnjowoprawjenskeje wučby je štwórtk 19:00 hodź. na farje.

15. W Dobrošicach su kemše srjedu 18:00 hodź.

16. We Worklecach su kemše štwórtk 18:30 hodź.

17. Kolpingowa swójba zetka so štwórtk po křižowym puću z fararjom Ansgarom Florianom z Kulowa.

18. Pjatk po wječornych kemšach zwučuja křižerjo nowačkojo Chróšćan procesjóna na farje. Křižerska zhromadźizna Chróšćan procesjóna je 31.3. po kemšach. Wšitcy křižerjo mysla prošu na to, so zawěsćenja dla, pola swojeho wjesneho kantora do lisćiny zapisać.

19. W farskim běrowje dóstanjeće křižerske knižki za wosadnej procesjónaj.

20. Křćeńske zrěčenje je wuwzaćnje hižo pjatk 24.3. 20:00 hodź. na farje. (nic, kaž zwučene, posledni pjatk měsaca).

21. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Annabelle Młynkec z Hórkow a Jeremiasej Čižankej z Pančic-Kukowa.

22. Młodostni su sobotu 20:00 hodź. na vesper do Kulowa přeprošeni.

23. Póstny wopor młodźiny je lětsa za dźěći a młodostnych w Ugandźe postajeny. Darowanske wobalki leža zady. Wopor móže so we wobalce do wosadneje kolekty, abo na zarjadowanjach dušepastyrstwa młodźiny wotedać.

24. Holcy wot 9. lětnika (mjez 15 a 25 lětami) su njedźelu 2.4. po dopołdnišich kemšach na zhromadnu snědań na faru přeprošene.

25. Sobotu 1.4. přeprošuje dekanatne dušepastyrstwo dźěći šulerjow 6. do 8. lětnika
do Worklec
. Přizjewjenja su hač do 27.3. online móžne.

26. Sobotu je swjedźeń Přizjewjenje Knjeza. Kemše su:
w Chrósćiach 9:00 hodź., w Klóštrje 7:00 hodź., w Róžeńće 9:00 hodź.

27. Přichodnu njedźelu je putnikowanje swójbow do Róžanta. Putnike kemšu su 9:00 hodź.
* klóšterski procesjón woteńdźe 7:45 hodź. zhromadnje z Wotrowskim z Janskich kupjelow.
* Chróšćanski procesjón woteńdźe 8:00 hodź. z Horneho Hajnka

28. K nalětnej rjedźenskej akciji prosymy wosadnych 29.3. wot 9:00 hodź. Na farje nutřka maja so rjedźić wokna wosadnych rumnosćow; wonka ma so kěrchow rjedźić.

29. Dnja 13.03. zemrě w starobje 80 lět Franc Herman, z Pančic-Kukowa. Chowanje a Rekwiem běštaj sobotu. R.I.P.
Dnja 14.03. zemrě w starobje 80 lět Heinz Lauer, z Hórkow. Paćer pusteho wječora je
póndźelu 16:00 do 19:00 hodź. Chowanje a Rekwiem stej wutoru 16:00 hodź. Spěwa so z Gotteslob. R.I.P.

wot njedźele 19.03. do njedźele 26.03.2023

4. póstna

njedźela,

19.03.

Laetare

7:00 h za + Marju Kubašowu z Njebjelčic, kaž tež za zemrětej dźowce Hanu a Marju

9:00 h za wosadu

10:30 h für +++ der Familien Kuring aus Crostwitz und Liebsch aus Guhra (za +++ swójbow Kurinkec z Chrósćic a Libšec z Hory)

14:00 h swójbny křižowy puć

MěD

MěD

MěD

sami

póndźela, 20.03.

swj. Józefa

7:00 h na wěste měnjenje, skazana z Chrósćic

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

19:00 h Kreuzwegandacht

MěD

sami

MěD

wutora, 21.03.

7:00 h za ++ swójby Šližec z Lejpólda

16:00 h chowanje Heinza Lauera z Hórkow

18:30 h pokutny róžowc

MěD

MěD

sami

srjeda, 22.03.

7:00 h za chude duše, skazana z Chrósćic

we Worklecach: 16:00 hodź. šulske kemše

w Dobrošicach: 18:00 hodź. kemše

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

19:00 h křižowy puć

MěD

MěD

Wo

sami

MěD

štwórtk, 23.03.

15:00 h šulske kemše: za ++ Jana Wawrika a m. Hanu z Noweje Jaseńcy

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

we Worklecach: 18:30 h Hl. Messe

MěD

sami

TD

pjatk, 24.03.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h Boža mša z póstym prědowanjom: za + Lejnu Šołćic a +++ swójbnych z Wudworja

ŠD

ŠD

sobota, 25.03.

Přizjewjenje Knjeza

9:00 h za + Jana Jakubaša ze Zejic

14:30 h křćeńca Annabelle Młynkec z Hórkow

15:15 h křćeńca Jeremiasa Čižanka z Kamjenca

16:00 h swjata spowědź

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za + Jana Pjecha z Noweje Wjeski

MěD

MěD

TD

TD

TD

MěD

5. póstna njedźelu,

26.03.
lětny čas

Putnikowanje swójbow

wot Horneho Hajnka: 8:00 hodź. procesjón swójbow do Róžanta

7:00 h za + Franca Donata a m. Hańžu a ++ swójbnych z Chrósćic

9:00 h za wosadu

10:30 h für + Benno Elle aus Horka (za + Bena Elu z Hórkow)

14:00 h křižowy puć

MěD

TD

TD

MěD

Sonntag / njedźelu

19.03.

4. Fastensonntag

4. póstna njedźela

Laetare

7.30

9.00

10.30

14.00

Kolping Messe / Boža mša w němskej rěči: für +++ Fam. Paschke aus Panschwitz u. Lipitsch aus Säuritz; für lebende u. +++ Kolpingbrüder

Konventhochamt

Boža mša (dwurěcna) / Familiengottesdienst: für + Johannes Schramm zum Jahresgedächtnis

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu
20.03.
Hl. Josef

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru

21.03.

7.00

15:30

18.30

Konventmesse

Schulkindermesse/ šulske kemše

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu

22.03.

7.00

8.00

18.30

Konventmesse

Boža mša w serbskej rěči k česći swjateje Marije

Póstne prědowanje & křižowy puć a spowědź

Donnerstag / štwórtk

23.03.

7.00

19.30

Konventmesse

Kreuzwegandacht

Freitag / pjatk

24.03.

7.00

19.00

19.30

Konventmesse

Rosenkranz um Priesterberufungen/ spowědź / Beichtgelegenheit

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Franca a Marju Pilerec, a ++ Bjarnata a Hanu Mülerec

Samstag / sobotu 25.03.
Verkündigung des Herrn

7.00

16.00

Konventmesse

spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu
26.03.

5. Fastensonntag
5. p
óstna njedźela
Hl. Liudger

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Marju Wokowu z Wěteńcy a + syna Handrija z Pozdec

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Dominik Schramm u. Peter Zimmer zum J.gedächtnis

Rosenkranz für Frieden in der Welt

na 5. póstnej njedźeli, dnja 26.03.2023

1. Dźensa 14:00 hodź. je w Chrósćicach křižowy puć.

2. dalše křižowe puće:
* w klóštrje srjedu 18:30 hodź. (s) a štwórtk 19:30 hodź. (ně).
* w Chrósćicach póndźelu (ně), njedźelu 14:00 hodź. (se).

3. Srjedu modli so we wosadźe při wjesnych křižach róžowc, w Chrósćicach 19:00 hodź. při kapałce, w klóštrje hižo 17:00 hodź.

4. Zapłać Bóh prajimy pomocnikam při rjedźenskich akcijach wotydźenja w cyrkwi.

5. Róžowc: * Worklecy wutoru a štwórtk 18:00 hodź.;
* w klóštrje njedźelu 14:00 hodź., wutoru 18:30 hodź. a pjatk 19:00 hodź.
* w Chrósćicach: wot póndźele do pjatka 18:30 hodź., srjedu 19:00 hodź. při kapałce

6. Kolekta přichodnu njedźelu je biskopska za Swjaty kraj.

7. Zapłać Bóh prajimy za sćěhowacy dar: za ponowjenje cyrkwje 1 x 1.500 €.

8. Póstne prědowanje
*
w klóštrje: srjedu 18:30 hodź.: prědar je farar Beno Jakubaš z Radworja. Za čas křižoweho puća je přiležnosć k swjatej spowědźi pola prědarja.
* w Chrósćicach: pjatk 19:00 hodź.: prědar je farar Gabriš Nawka z Kulowa. Do kemši je na farje (prěnja rumnosć nalěwo) přiležnosć k swjatej spowědźi.

9. Swjata spowědź
* w Chrósćicach: pjatk do kemši kaž tež sobotu 16:00 a 18:00 hodź.
* w klóštrje: štwórtk, pjatk a sobotu 7:30 hodź., srjedu za čas křižoweho puća, štwórtk a pjatk 19:00 hodź., sobotu 16:00 hodź.
* w Dobrošicach: srjedu do kemši
* w Róžeńće: sobotu 1.4., 17:00 hodź., póndźelu, 3.4. a wutoru 4.4., stajnje 18:30 hodź., pola štyrjoch spowědnikow.

10. Šulske kemše: * we Worklecach w srjedu 16:00 hodź.
* w Chrósćicach štwórtk 15:00 hodź.

11. Prěnjowoprawjenska wučba je po planje.

12. Němske prěnjowoprawjenske dźěći we Worklecach maja srjedu 15:00 hodź. prěnju swjatu spowědź.

13. W Dobrošicach su kemše srjedu 18:00 hodź.

14. We Worklecach su kemše štwórtk 18:30 hodź. a bołmončku 10:30 hodź.

15. K nalětnej rjedźenskej akciji prosymy wosadnych 29.3. wot 9:00 do 11:00 hodź. a wot 16:00 do 17:00 hodź. Na farje, wyše garažow a w Hórnikowym domje maja so rjedźić wokna wosadnych rumnosćow; wonka ma so kěrchow rjedźić. Prosymy wo mnoho pomocnikow.

16. Pjatk po wječornych kemšach je křižerska zhromadźizna Chróšćan procesjóna w Hórnikowym domje. Wšitcy křižerjo mysla prošu na to, so zawěsćenja dla, pola swojeho wjesneho kantora do lisćiny zapisać.

17. W farskim běrowje dóstanjeće křižerske knižki za wosadnej procesjónaj.

18. Sakrament swjateje křćeńcy spožći so sobotu Jasni Róži Wjeselic z Chrósćic, Abrahamej Sachsej z Worklec a Samuelej Pěčce z Miłoćic.

19. Sobotu 20:00 hodź. je wosadna vesper młodźiny. We wuwěšku je link ke skupinje wosadneje młodźiny.

20. Póstny wopor młodźiny je lětsa za dźěći a młodostnych w Ugandźe postajeny. Darowanske wobalki leža zady. Wopor móže so we wobalce do wosadneje kolekty, abo na zarjadowanjach dušepastyrstwa młodźiny wotedać.

21. Holcy wot 9. lětnika, mjez 15 a 25 lětami, tež z wikarije, su přichodnu njedźelu 2.4. po dopołdnišich kemšach na zhromadnu snědań na faru přeprošene.

22. Přichodnu njedźelu 14:00 hodź. je křižowy puć dekanatneje młodźiny w Pěskecach. Trěbny je młodźinski baner. Knižku nadeńdźeće we wašim šmóratku. Link je na plakaće.

23. W klóštrje je přichodnu njedźelu křižowy puć za swójby a dźěći. Spočatk je 14:00 hodź. před cyrkwju. Jałmožnje za póstny wopor dźěći so na křižowym puću hromadźa.

24. Sobotu 1.4. přeprošuje dekanatne dušepastyrstwo šulerjow 6. do 8. lětnika
do Worklec
. Přizjewjenja su hač do 27.3. online móžne.

25. Ministranća klóšterskeje cyrkwje, kotrež jutry njedźelu na kemšomaj słuža, zwučuja sobotu, 1.4., 13:30 hodź.

26. Swěčki za jutrownu nóc dóstanjeće w zadnym zachodźe.

27. Přichodnu njedźelu je bołmončka. Kemše su w sćěhowacych časach:
* w klóštrje: 7:00 (serbske), 8:30 (konwentne) a 10:30 hodź. (němske)
* w Chrósćicach: 6:30 (s), 8:30 (s) a 10:30 hodź. (ně). Spočatk dopołdnišich kemšow je na farskim dworje.
* Wosadni njech sebi prošu bołminu sobu přinjesu.

28. Prosymy wo to, zo bychu so wšitke dojutrowne dźěła na našim kěrchowje w tutym tydźenju dozhotowili. W martrownym tydźenju njech je kěrchow městnosć modlenja. Wobkedźbujće prošu, zo smědźa so jenož Bio-wotpadki do připowěšaka dodawać. Wšitke druhe wotpadki maja so sobu domoj wzać. Wokoło rowow njech trawa rosće.

29. Dnja 24.03. zemrě w starobje 82 lět Měrćin Čornak, z Hórkow. Paćer pusteho wječora je njedźelu po wšitkich kemšach a po nyšporje. Chowanje a rekwiem stej póndźelu 16:00 hodź.. R.I.P.

wot njedźele 26.03. do njedźele 01.04.2023

5. póstna njedźelu,

26.03.
lětni čas

Putnikowanje swójbow

wot Horneho Hajnka: 8:00 hodź. procesjón swójbow do Róžanta

7:00 h za + Franca Donata a m. Hańžu a ++ swójbnych z Chrósćic

9:00 h za wosadu

10:30 h für + Benno Elle aus Horka (za + Bena Elu z Hórkow)

14:00 h křižowy puć

MěD

TD

TD

MěD

póndźela, 27.03.

7:00 h za + Hertu Kurfürstowu z Chrósćic a žiw. a +++ swójbnych

16:00 h chowanje Měrćina Čornaka z Hórkow

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

19:00 h Kreuzwegandacht

MěD

MěD

sami

MěD

wutora, 28.03

7:00 h za žiw. a +++ swójby Bartec z Chrósćic a Rjedźic ze Zejic

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

MěD

sami

srjeda, 29.03.

7:00 h za + Annelies Semjank z Kulowa

we Worklecach: 16:00 hodź. šulske kemše

w Dobrošicach: 18:00 hodź. kemše

19:00 h róžowc při wjesnej kapałce

MěD

MěD

Wo

MěD

štwórtk, 30.03.

15:00 h šulske kemše: za + Alfonsa Pěčku a m. Rejzu z Łuha

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

we Worklecach: 18:30 h Hl. Messe

MěD

sami

A

pjatk, 31.03.

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće a swjata spowědź

19:00 h Boža mša z póstym prědowanjom: za + Lejnu Šołćinu z Hórkow k prěnjolětnemu wopomnjenju

GNa

GNa

sobota, 01.04.

14:30 h křćeńca: Jasna Róža Wjeselic, Chrósćicy

15:15 h křćeńca: Abraham Sachsa, Worklecy, Samuel Pěčka, Miłoćicy

16:00 h swjata spowědź

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za + Róžu Wawrikowu a syna Andreasa a ++ staršeju z Jaseńcy

20:00 h vesper młodźiny

MěD

MěD

MěD

A

A

MěD

6. póstna njedźela

02.04.
Bołmončka

6:30 h za ++ Michała Domašku a m. Marju z Hórkow

8:30 h za wosadu (spočatk na dworje)

10:30 h für + Franz Noack aus Neudörfel, sowie +++ der Familie Rehor (za + Franca Nowaka z Noweje Wjeski a +++ swójby Hrjehorjec)

14:00 h křižowy puć

MěD

MěD

MěD


sami

Sonntag / njedźelu

26.03.

1. Passionssonntag

1. pasjonska njedźela

7.30

9.00

10.30

14.00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Marju Wokowu z Wěteńcy a + syna Handrija z Pozdec

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Dominik Schramm u. Peter Zimmer zum J.gedächtnis

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu 27.03.

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 28.03.

7.00

18.30

Konventmesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu

29.03.

7.00

8.00

17:00

18.30

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jakuba Čornaka, mandźelsku Hanu, a + dźowku Zalu

róžowc při wjesnym křižu

Póstne prědowanje & křižowy puć a spowědź (Beichte)

Donnerstag / štwórtk

30.03.

7.00

19.00

19.30

Konventmesse

spowědź / Beichte

Kreuzwegandacht

Freitag / pjatk 31.03.

7.00

19.00

19.30

Konventmesse

Rosenkranz um Priesterberufungen/ spowědź / Beichte

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Pětra Cymera a Dominika Šrama k lětnemu wopomnjeću

Samstag / sobotu

01.04.

7.00

16.00

Konventmesse anschl. Beichte

spowědź / Beichte

Sonntag / njedźelu 02.03.

2. Passionssonntag
(
Palmsonntag)

2. pasjonska njedźela
(
Bołmončka)

7.00

8.30

10.30

14.00

14.30

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Elenu Čerensku ze Žiliny

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ++ Johann Zschornack und Ehefrau Hertha

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Andacht

Chrósćicy: štwórtk 15:00 hodź.

Workelcy: srjedu 16:00 hodź.

farska wikarija: stajnje wutoru 15:30 hodź.: 10.1., 24.1., 7.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6.

 

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Putnikowanje swójbow

Lětuše putnikowanje swójbow do Róžanta budźe přichodnu njedźelu, 26. Měrca. Boža mša w hnadownej cyrkwi započnje so w 9.00 hodź.  

Zhromadny dźeń za 6. do 8. lětnik

Pod hesłom "Wujednaj so!" su šulerki a šulerjo 6. do 8. lětnika sobotu, 1. apryla 2023, wot 9.00 do 13.30 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach přeprošene. Na tutym  wobsteji móžnosć, sakrament wujednanja přijimać. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk we wysokosći pjeć eurow. Přizjewjenje je hač do póndźele, 27. měrca 2023, móžne. Link k tomu namakaće na stronje Dekanatneho dušepastyrstwa.

Wječorna modlitwa (Vesper) w Kulowje

Zhromadna wječorna modlitwa dekanatneje młodźiny je přichodnu sobotu 25. měrca w 20 hodź. w Kulowje. Přizamknje so zabawny wječor.  

Póstny wopor dekanatneje młodźiny 2023

Z lětušim póstnym woporom podpěruje dekanatna młodźina dźěći a młodostnych w Ugandźe. Listy su w cyrkwi wupołožene. Zapłać Bóh! Dalše Informacije

Jutry 2023

Přiležnosć k swjatej spowědźi w Róžeńće

sobotu, 25.03. wot 17.00 - 18.00 hodź.
f. Michał Anders, f. Wito Sćapan, f. Šćěpan Delan a Pater Joachim Wernersbach OSB

sobotu, 01.04. wot 17.00 - 18.00 hodź.
f. Michał Anders, f. Šćěpan Delan, f. TomašDawidowski a f. Beno Jakubaš

póndźelu, 03.04. wot 18.30 - 19.30 hodź.
f. Michał Anders, f. Gabriš Nawka, f. Gerat Wornar a Pater Johannes Müller OCist

wutoru, 04.04. wot 18.30 - 19.30 hodź.
f. Michał Anders, f. Tomaš Dawidowski, f. Šćěpan Delan a Pfr. Bernhard Dittrich

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow