Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za Chrósćicy

 1. Dźensa je nyšpor w 14:00 hodź.

 2. Za twarske dźěła na farskej cyrkwi staj dalše dary dóšli: 1x100€, 1x200€, 2x500 € a 1x1000 €. Wuprajimy wutrobne Zapłać Bóh za dary, kaž tež za kóždu modlitwu, kotraž dźěła přewodźa.

 3. Róžowc modlimy so w farskej cyrkwi póndźelu (ně), wutoru a srjedu (se), stajnje w 19:00 hodź.

 4. We Worklecach modli so róžowc wutoru a štwórtk 18:00 hodź. Kemše swjeća so štwórtk 18:30 hodź. (ně.) a njedźelu 10:30 hodź. (se).

 5. Kemše w Dobrošicach su srjedu 18:00 hodź. Do kemši modli so tam róžowc.

 6. Šulske kemše su srjedu 16 hodź. we Worklecach; štwórtk 16 hodź. w Chrósćicach.

 7. Pjatk po kemšach zetka so kružk wěry na farje.

 8. Sakrament swjateje křćeńcy spožči so sobotu Johanje Weclichec z Pančic Kukowa a Jance Matkec z Chrósćic.

 9. Wutoru 15.10. prosymy wot 8:30 hodź. wo pomocnicy a pomocnikow za rjedźenje woknow na farskim dworje.

 10. Póndźelu 21.10. dopołdnja a wutoru 22.10. popołdnju prosymy wo pomocnikow za dźěłowu akciju na farskich ležownosćach.

 11. Wosadny farar tutón tydźeń doma njeje. Administrator je farar Michał Anders.

 12. Zběrka je přichodnu njedźelu za wosadu postajena.

 13. Přizjewjenja za seminar k přihotej na mandźelstwo wot 29.-30.11. su pisomnje w Don Boskowym Domje we Worklecach móžne. Formulary leža zady.

 14. Dnja 30.09. je zemrěła w starobje 99 lět Marja Weclichowa, rodź. Lešawic, z Nuknicy. Chowanje běše štwórtk. Zemrěta bě sobustaw bratstwa swjateho Bosćana. Modlitwa a wopor bratstwa budźe přichodnu njedźelu na dopołdnišich kemšach. - RIP -

njedźelu, 06.10.


7:00

9:00

10:30

14:00

za + Bena Šěraka z Miłoćic a +++ swójby Kobšec z Worklec

za wosadu

Dankgottesdienst zur Diamantenen Hochzeit der Eheleute Zimmermann aus Jeßnitz (dźakne kemše k dejmantnemu kwasej mandźelskeju Čěslic z Jaseńcy)

nyšpor

póndźela, 07.10.

7:00

19:00

kemše na farje: za + Jurja Měrćinka, m. Hańžu, syna Jana a žiw. a +++ swójbnych z Chrósćic

Rosenkranzandacht

wutoru, 08.10.

7:00

19:00

kemše na farje: za + Jurja Pašku, m. Hanu a dźowku Madlenu z Hórkow

róžowcowy nyšpor

srjedu, 09.10.

7:00

19:00

kemše na farje: za chude duše, skazana z Hórkow

róžowcowy nyšpor

štwórtk, 10.10.

16:00


za + Pawoła Škodu, m. Marju, syna Jurja a wnučka Heika z Kozarc

18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk,
11.10.

18:30

19:00

swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

za +++ Jana Lajdera, m. Marju, synow Handrija a Maćija a +++ swójbnych z Kozarc

sobotu, 12.10.

 

14:30

15:15

16:00

18:00

18:30

08:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

křćeńca Johany Weclichec z Pančic-Kukowa

křćeńca Janki Matkec z Chrósćic

swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

za + Ulricha Henseleita z Hórkow

njedźelu, 13.10.


7:00

9:00

10:30

14:00

za žiw. a +++ swójby Žurec z Worklec

za wosadu

für ++ Helena und Anton Heichel aus Tschaschwitz (za ++ Helenu a Antona Heichela z Časec)

nyšpor

 1. Dźensa je nyšpor w 14:00 hodź.

 2. We Worklečanskej kapałce su dźensa po zwučenym wašnju modlerske hodźiny. Zakónčaca pobožnosć je w 15:00 hodź.

 3. Róžowc modlimy so w farskej cyrkwi póndźelu (ně), wutoru a srjedu (se), stajnje w 19:00 hodź.

 4. Wutoru prosymy wot 9:00 hodź. wo pomocnicy a pomocnikow za rjedźenje woknow na farskim dworje.

 5. We Worklecach modli so róžowc wutoru a štwórtk 18:00 hodź. Kemše swjeća so štwórtk 18:30 hodź. (ně.) a njedźelu 10:30 hodź. (se).

 6. Kemše w Dobrošicach su srjedu. Do kemši modli so tam róžowc.

 7. Šulske kemše za čas prózdnin njebudu.

 8. Wot pjatka modlimy so wšědnje nowenu swjatymaj japoštołomaj Symanej a Judźe Tadejej.

 9. Pjatk wječor 19:00 hodź. swjećimy młodźinske kemše.

 10. Pjatk po kemšach zetka so cyrkwinska rada na farje.

 11. Přichodnu njedźelu swjećimy misijónsku njedźelu. Kermuše dla wo tydźeń zašo. Zběrka je za swětowy misijón postajena. Wobalki wudawaja so dźensa.

 12. Přizjewjenja za seminar k přihotej na mandźelstwo wot 29.-30.11. su pisomnje w Don Boskowym Domje we Worklecach móžne. Formulary leža zady.

 13. Póndźelu 21.10. dopołdnja wot 9:00 do 11:30 hodź. a wutoru 22.10. popołdnju wot 15:00 do 18:00 hodź. prosymy wo pomocnikow za dźěłowu akciju na farskich ležownosćach.

 14. Dźensa w 17:00 hodź. hraje so dźiwadło "šefa łapaja" na Krawčikec žurli.

 15. Swójba Bulišec je 04.10. do Wotrowa na faru přećahnyła. Knjez dr. Jens Buliš je dale Chróšćanski kapłan. Nimo swojich nadawkow w Chróšćanskej wosadźe steji wón nětko tež Wotrowčanam jako duchowny na městnje k dispoziciji.


njedźelu, 13.10.


7:00

9:00

10:30

14:00

za žiw. a +++ swójby Žurec z Worklec

za wosadu

für ++ Helena und Anton Heichel aus Tschaschwitz (za ++ Helenu a Antona Heichela z Časec)

nyšpor

póndźela, 14.10.

7:00

19:00

kemše na farje. za ++ Hanu a Jana Wróbla z Worklec

Rosenkranzandacht

wutoru, 15.10.

7:00

19:00

kemše na farje, za + Marju Hrjehorjowu z Noweje Wjeski

róžowcowy nyšpor

srjedu, 16.10.

7:00

19:00

kemše na farje, za + Franca Domša a žiw. a +++ swójbnych

róžowcowy nyšpor

štwórtk 17.10.18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk, 18.10.

18:30

19:00

swjata spowědź (f. Deleńk)

za + Hanu Wjeselinu, m. Jana a wnučku Clawdiju

sobotu, 19.10.

 

16:00

18:00

18:30

08:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

za + Bjarnata Šmita, m. Rejzu, kaž tež žiw. a +++ swójbnych z Hórkow

njedźelu, 20.10.

Kermuša Wikarija7:00

9:00

10:30

14:00

za + Hilžu Šnajderowu, m. Bena a +++ swójbnych z Hórkow

za wosadu

in bestimmter Meinung (na wěste měnjenje)

nyšpor

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow