Sprachwahl:

Vermeldungen in Crostwitz

na prěnjej adwentnej njedźeli, Ad te levavi, dnja 01. hodownika 2019

 1. Zapłać Bóh wuprajimy Chróšćanskemu wjesnemu towarstwu Domizna za wiće adwentneho wěnca; tak tež darićelej hałžkow.

 2. Dźensa w 16:00 hodź. přeprošujemy na koncert ze skupinu Voxaccord. Na kóncu koncerta prosymy při durjach wo dary za narunanje wudawkow, kaž tež za ponowjenje wjerškow našeju dweju nabóčneju wěžow. We hłownym zachodźe je móžno sej kupić Cejdejki skupiny.
  Na farje so po koncerće prěnje adwentne woknješko wočini.

 3. Zapłać Bóh firmje, kotraž je wosadźe dariła ponowjenje wšitkich štyrjoch wokeńcow hłowneje wěže we wysokosći 4.630,00 €. Samsna firma je wosadźe dariła wšelke dźěłowe graty w hódnoće 1.300,00 €. Dale je so za ponowjenje farskeje cyrkwje dariło: 1x200 €, 1x500€, 1x1000€ a za ponowjenje farskeje třěchi 1x200€, 2x1000€ a 1x1111€. Tež za to wuprajimy z wutroby Zapłać Bóh. Tohorunja wuprajimy wam z wutroby Zapłać Bóh za kóždu modlitwu, kotraž dźěła na cyrkwi přewodźa.

 4. Domawobstaranja w Chrósćicach, Nuknicy a na Horje su wuwzaćnje hižo štwórtk, 5.12., dopołdnja. Domawobstaranja w Hórkach, Nowej Wjesce, Hatach, Hornim Hajnku a w Smječkecach su wutoru dopołdnja.

 5. Jutnje swjećimy póndźelu 4:30 hodź. młodźinske a srjedu 6:00 hodź. wosadne.

 6. Šulske kemše su srjedu we Worklecach a štwórtk w Chrósćicach, stajnje 16 hodź.

 7. W Dobrošicach su kemše srjedu 18:00 hodź.

 8. Senjorojo we Worklecach zetkaja so wutoru. Kemše su 8:30 hodź. přizamknje so adwentnička z programom šulskich dźěći.

 9. We Worklecach modli so róžowc štwórtk 18:00 hodź. Kemše swjeća so štwórtk 18:30 hodź. (ně.) a njedźelu 10:30 hodź. (se).

 10. Firmowanska a prěnjowoprawjenska wučba stej po planje.

 11. Wulět rjedźerkow cyrkwje je sobotu. Wotjězd je 8:15 hodź. wot fary. Nawróćimy so 18:30 hodź. přizamknje so wjećer.

 12. Sobotu dopołdnja 9 do 11:30 hodź. přeprošujemy dźěći na adwentne paslenje. Prošu přinjesće sebi přirodne materialije sobu. Prosymy wo pomocnikow.

 13. Sakrament swjateje křćeńcy spožči so sobotu Tadejej Hrjehorjej ze Zejic.

 14. Sobotu, 7.12., 20:00 hodź. je vesper młodźiny w cyrkwi; zachod přez sakristiju. Njedźelu, 8.12., su młodostni 14:00 hodź. na adwentničku do Ralbic přeprošeni.

 15. Nyšpor na druhej adwentnej njedźeli wuhotuja šola a młodźi dorosćeni.

 16. Gmejna Chrósćicy přeprošuje wutrobnje wšitkich wuměnkarjow na adwentničku štwórtk, 5.12. w 15:00 hodź. do Jednoty. Prosy so wo přizjewjenje hač do 3.12.

 17. Štwórtk 19:00 hodź. zwučuja hrajerjo 8. wobraza hry Mór a lubosć na farje.

 18. Pjatk po kemšach zetka so kružk wěry na farje.

1. adwentna njedźela,

01.12.

7:00

9:00

10:30

14:00

16:00

za + Michała Lorenca a m. Madlenu, kaž tež Hańžu Forchec z Noweje Wjeski

za wosadu

für + Georg Scholze aus Horka und leb. und +++ der Familie, sowie + Agnes Madlenscha aus Wittichenau (za + Jurja Šołtu z Hórkow a žiw. a +++ swójbnych, kaž tež za + Hańžu Madleńšinu z Kulowa)

křćeńca Isabela Kralec z Bóšic

adwentny koncert skupiny Voxakkord

póndźela, 02.12.

4:30

7:00

jutnje młodźiny

za +++ swójby Poleńkec z Čorneho Hodlerja

wutoru, 03.12.

7:00

za + Křesćana Bulanka a ++ staršeju

srjedu, 04.12.
Borbory

6:00

za +++ Hanu Žurowu, m. Jana a dźowku Marju z Worklec

štwórtk 05.12.

16:00

šulske kemše: za + Hanu Nukec z Dobrošic

18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk, 06.12.

Mikławša

18:30

19:00

róžowc a swjata spowědź (f. Deleńk)

za ++ Marju Regelowu a m. Helmuta z Hatow

sobotu,

07.12.


 

16:00

18:00

18:30

20:00

08:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

swjata spowědź (k. Buliš)

za + Chrystofa Šołtu z Hórkow

vesper młodźiny

2. adwnetna njedźelu,

08.12.

7:00

9:00

10:30

14:00

za + Bena Wałdu z Prawoćic k prěnjolětnemu wopomnjenju

za wosadu

für + Maria Wenk aus Horka zum ersten Jahresgedächtnis (za + Marju Wjencynu z Hórkow k prěnjolětnemu wopomnjenju)

hudźbny adwentny nyšpor

1. Die heutige Andacht um 14:00 Uhr wird von der Dekanatsjugend gestaltet. Nach der Andacht ist Begegnung im Pfarrhaus.

2. Ein herzliches Vergelts Gott der Crostwitzer Feuerwehr für die Reinigung der Regenwasserleitungen der Pfarrkirche.

3. Erneut sind Spenden eingegangen für die Finanzierung des Baues an unserer Pfarrkirche: 100 € und 200 €. Allen Spendern ein herzliches Vergelts Gott, so auch für jedes Gebet, welches die Arbeiten begleitet.

4. Hauskommunion wird gespendet am Dienstag in Räckelwitz.

5. Am Dienstag um 19:00 Uhr trifft sich der Elisabethkreis zur Vorbereitung der Weihnachtspäckchen für unsere Hauskommunikanten und Ministranten.

6. Schulkindermessegottesdienst ist Mittwoch in Räckelwitz und Donnerstag in Crostwitz, jeweils 16:00 Uhr.

7. Firmunterricht und Erstkommunionunterricht finden diese Woche nach Plan statt.

8. Hl. Messe in Doberschütz ist Mittwoch 18:00 Uhr.

9. Rosenkranz in Räckelwitz ist am Donnerstag 18:00 Uhr. Hl. Messe ist Donnerstag 18:30 Uhr (d) und Sonntag 10:30 Uhr (s).

10. Das Sakrament der heiligen Taufe wird am Samstag gespendet Sophia Rentsch aus Berlin und Jacinta Magdalena Brußk aus Panschwitz; am Sonntag Isabella Krahl aus Puschwitz.

11. Am Freitag nach dem Gottesdienst ist Taufgespräch im Pfarrhaus.

12. Am ersten Adventssonntag laden wir um 16:00 Uhr zum Konzert der Gruppe Voxaccord aus Dresden ein. An den Ausgängen wird um eine Kollekte gebeten.

13. Im Advent ist jeden Tag eine Gruppe/Kreis eingeladen ein Adventsfenster der Adventstür im Pfarrhaus zu öffnen. Das erste Türchen öffnen wir nächsten Sonntag nach dem Adventskonzert.

14. Am Samstag, dem 7. Dezember, sind alle Kirchenreinigungsfrauen zu einem Ausflug eingeladen. Abfahrt ist 8:25 Uhr ab dem Pfarrhof. Rückkehr ist 18:30 Uhr. Wir bitten um Eintrag in die Liste.

15. Die Pfarrjugend trifft sich am Samstag um 20:00 Uhr zur ersten Adventsvesper in der Pfarrkirche; Eingang durch die alte Sakristei.

16. Die Gemeinde Crostwitz lädt alle Senioren zum gemeinsamen Adventsnachmittag am Donnerstag, dem 5.12. um 15:00 recht herzlich in die Mehrzweckhalle Jednota ein. Es wird um telefonische Anmeldung gebeten.

17. Im Januar ist unsere Pfarrei mit dem Wort zum Tag im Sorbischen Rundfunk an der Reihe. Interessenten mögen sich in die Liste im Haupteingang eintragen.

18. Am Mittwoch um 19:30 Uhr proben Jan und Jakub des 3. Bildes aus "Pest und Liebe".

njedźelu, 24.11.

Chrysta Krala

7:00

9:00

10:30

14:00

za + Jana Marka, bratra Měrćina a ++ staršeju

za wosadu

für + Robert Kilank, sowie leb. und +++ der Familien Kilank aus Crostwitz und Behr aus Piskowitz (za + Roberta Kilanka, a žiw a +++ swójbow Kilankec z Chrósćic a Berec z Pěskec)

nyšpor młodźiny

póndźela, 25.11.

7:00

za + Michała Lorenca a m. Madlenu z Noweje Wjeski

wutoru, 26.11.

7:00

za chude duše, skazana z Chrósćic

srjedu, 27.11.

7:00

za + Marju Wókowu z Wěteńcy

štwórtk,  8.11.

16:00

šulske kemše: za + Marju Mětowu a Jurja Handrika z Wudworja

18:30 hodź. Worklecy, Boža mša

pjatk,  29.11.

18:30

19:00

róžowc a swjata spowědź (f. Deleńk)

za ++ Jurja Wjenku, sotru Hańžu a žiw. a +++ swójby

sobotu, 
30.11.

 

14:30

15:15

16:00

18:00

18:30

20:00

08:00 hodź. Róžant, Boža mša za lud a kraj

křćeńca Sofije Rjenčec z Berlina

křćeńca Jacinty Madleny Bruskec z Pančic-Kukowa

swjata spowědź (f. Dzikiewicz)

swjata spowědź (f. Dzikiwicz)

za + Hanu Měrbinu z Chrósćic

komplet młodźiny

1. adwentna njedźela,

01.12.

7:00

9:00

10:30

14:00

16:00

za + Michała Lorenca a m. Madlenu, kaž tež Hańžu Forchec z Noweje Wjeski

za wosadu

für + Georg Scholze aus Horka und leb. und +++ der Familie, sowie + Agnes Madlenscha aus Wittichenau (za + Jurja Šołtu z Hórkow a žiw. a +++ swójbnych, kaž tež za + Hańžu Madleńšinu z Kulowa)

křćeńca Isabela Kralec z Bóšic

adwentny koncert skupiny Voxakkord

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow