Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za farsku wikariju w Pančicach-Kukowje

1. Róžowcowy nyšpor je dźensa w 14.15 hodź.

2. Wutoru w 15.30 hodź. je za šulske dźeći róžowcowy nyšpor.

3. Wutoru w 18.30 hodź. modlimy so róžowc wo duchowne powołanja.

4. Seniorowe dopołdnjo wotměje so srjedu na farskej wikariji po Božej mši w 8.00 hodź. Přednošuje pater Johannes.

5. Róžowcowe nyšpory su w tydźenju w 19.30 hodź. - srjedu w němskej a štwórtk w serbskej rěči.

6. Kolpingowy wječork je štwórtk po róžowcowym nyšporje. Přednošuje knjez kapłan Buliš.

7. Přiležnosć k sakramentej spowědźě je pjatk w 19.00 a sobotu w 16.00 hodź.

8. Prěnjowoprawjenska wučba w tutym tydźenju njeje.

Z wozjewjenjow w Chrósćicach na 27. přezlětnej njedźeli, dnja 06. winowca 2019

 1. Za twarske dźěła na farskej cyrkwi staj dalše dary dóšli: 1x100€, 1x200€, 2x500 € a 1x1000 €. Wuprajimy wutrobne Zapłać Bóh za dary, kaž tež za kóždu modlitwu, kotraž dźěła přewodźa.

 2. Pjatk po kemšach zetka so kružk wěry na farje.

 3. Sakrament swjateje křćeńcy spožči so sobotu Johanje Weclichec z Pančic Kukowa a Jance Matkec z Chrósćic.

 4. Wutoru 15.10. prosymy wot 8:30 hodź. wo pomocnicy a pomocnikow za rjedźenje woknow na farskim dworje.

 5. Póndźelu 21.10. dopołdnja a wutoru 22.10. popołdnju prosymy wo pomocnikow za dźěłowu akciju na farskich ležownosćach.

 6. Wosadny farar tutón tydźeń doma njeje. Administrator je farar Michał Anders.

 7. Přizjewjenja za seminar k přihotej na mandźelstwo wot 29.-30.11. su pisomnje w Don Boskowym Domje we Worklecach móžne. Formulary leža zady.

 8. Dnja 30.09. je zemrěła w starobje 99 lět Marja Weclichowa, rodź. Lešawic, z Nuknicy. Chowanje běše štwórtk. Zemrěta bě sobustaw bratstwa swjateho Bosćana. Modlitwa a wopor bratstwa budźe přichodnu njedźelu na dopołdnišich kemšach. - RIP -

Sonntag / njedźelu 06.10.

27. Sonntag im Jhkr.

27. přezlětna njedźela

DOMCHOWANKA
E r n t e d a n k f e s t

7.30

9.00

10.30

14.15

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache za + Pawoła Cyža

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w serbskej a němskej rěči für + Georg Opitz u. ++ Töchter Theresia u. Isolde

Rosenkranzandacht

Montag / póndźelu 07.10.
Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz

7.00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 08.10.

7.00

15.30

18.30

Konventmesse

Rosenkranzandacht für Kinder / róžowcowy nyšpor za dźěći

Rosenkranz um geistliche Berufe

Mittwoch / srjedu 09.10.

Hl. Dionysius, Hl. Johannes Leonardi

7.00

8.00

19.30

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za žiw. a +++ Marja pyta hospodu z Jawory
2. int.: za Borboru Rösnerowu wo dobru operaciju a wustrowjenje

Rosenkranzandacht

Donnerstag / štwórtk 10.10.

7.00

19.30

Konventmesse

róžowcowy nyšpor

Freitag / pjatk 11.10.


7.00


19.30

Konventmesse

19.00-19.20h: spowědź / Beichtgelegenheit

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Hilžu Cigašowu, + Marju Šołćinu a + dźołku Rejzu Knoblochec

Samstag / sobotu 12.10.

7.00

Konventmesse

16.00-16.30h: spowědź / Beichtgelegenheit

Sonntag / njedźelu 13.10.

28. Sonntag im Jahreskreis

28. přezlětna njedźela

7.30

9.00

10.30

14.15

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jozefa Krala a mandźelsku Marju z Kukowa

Konventhochamt

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für + Schwester Laurentia und +++ Angehörige

Rosenkranzandacht

Z wozjewjenjow w Chrósćicach, na 28. přezlětnej njedźeli, dnja 13. winowca 2019

 1. Wot pjatka modlimy so wšědnje nowenu swjatymaj japoštołomaj Symanej a Judźe Tadejej.

 2. Pjatk po kemšach zetka so cyrkwinska rada na farje.

 3. Přizjewjenja za seminar k přihotej na mandźelstwo wot 29.-30.11. su pisomnje w Don Boskowym Domje we Worklecach móžne. Formulary leža zady.

 4. Póndźelu 21.10. dopołdnja wot 9:00 do 11:30 hodź. a wutoru 22.10. popołdnju wot 15:00 do 18:00 hodź. prosymy wo pomocnikow za dźěłowu akciju na farskich ležownosćach.

 5. Swójba Bulišec je 04.10. do Wotrowa na faru přećahnyła. Knjez dr. Jens Buliš je dale Chróšćanski kapłan. Nimo swojich nadawkow w Chróšćanskej wosadźe steji wón nětko tež Wotrowčanam jako duchowny na městnje k dispoziciji.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow