Wuběr rěčow:

Prěnje přihoty - Wozjewjenje 26.9.2021

Jako wosada chcemy klětu našu wosadnu cyrkej nutřka ponowić. To je wosadne předstejćerstwo wobzamknyło a trěbne podłožki biskopskemu ordinariatej přepodało. Planowane su za zwoprawdźenje dwaj projektaj: Jedyn ma hesło "přetwar", druhi "saněrowanje".

1. wotrězk přetwar

- renowacija wysokeho wołtarja,

- ponowjenje wołtarnišća a wobłoženjow chóra,

- zatwar dobrych mebli do sakristije,

- narunanje starych stólcow pod chórami

- nowotwar zwukoweje připrawy.

Za to je wobličenje wunjesło sumu 400.000,00 €. Wot tutoho tydźenja nětko wěmy, a to jara zwjeseli, zo ma wotrězk "přetwar" solidny financilny zakład, dokelž su trěbne pjenjezy připrajene. Za tutón projekt je nam wobstarał zapósłanc sakskeho krajneho sejma, knjez Alojs Mikławšk, spěchowanje we wysokosći 360.000,00 €. Jako wosada mamy 40.000,00 € (10%) nahromadźić.

2. wotrězk saněrowanje

- róšty,

- ponowjenje delneho dźěla wobmjetka,

- saněrowanje wšitkich duri a wołtarnych schodźeńkow,

- zwoprawdźenje bjezbarijerneho přistupa do cyrkwje,

- ponowjenje elektriki, wobswětlenja a tepjenja

- zatwar noweje přewětrowanskeje připrawy.

Tónle dźěl dźěłow ma 490.000,00 € płaćić. Financować ma so podźělnje přez Laeder, wosadu a biskopstwo. Tu pak hišće trěbne připrajenja nimamy.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow